آموزش عالی در سالی که گذشت؛

مهم ترین کلید واژه های آموزش عالی

باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال ۹۴ پیرامون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، کلید واژه های متعددی پررنگ شدند…

آخرین اخبار

تبلیغات