گفتگو با پیر غلام روستای روران:

اباالفضل تنظیم گر صدای نوحه ام بود

پیر غلام روران گفت: هنوز در خلوت خانه مداحی میکنم با این تفاوت که امروز تنهایم و غیر از خودم کسی با نوای حنجره ام در خانه اشک نمی ریزد.

دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

آخرین اخبار

تبلیغات