بحران اقتصادی با بی‌تدبیری برخی مسئولان در کشور شکل‌گرفته است

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بحران اقتصادی با بی‌تدبیری برخی مسئولان شکل‌گرفته و بعضی‌ها پازل دشمن را پر می‌کنند، گفت: بخشی از دلیل این بازار آشفته توطئه دشمن و بخشی به خاطر بی‌تدبیری مسئولان است.

آخرین اخبار

تبلیغات