تحلیل CNN از استراتژی شکست خورده آمریکا در غرب آسیا:

چه کسی غرب آسیا را از دست داده است؟

بنظر می رسد واشینگتن پس از سال ها مداخله در غرب آسیا به ناموفق بودن استراتژی مداخله گرایانه خویش در منطقه پی برده است، هزینه های سنگین نظامی در کنار تلفات انسانی دستاورد قریب ده سال مداخله غرب در منطقه غرب آسیا است

آخرین اخبار

تبلیغات