سرک کشیدن به حسابهای مردم آغاز شد؛

بازگشت واسطه گری و دلالی به اقتصاد ایران/ بازار موسسه های غیرمجاز سکه شد

از زمانی که صحبت از کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور طرح شده، به جای رشد تولید، تمرکز دولت روی افزایش مالیات از کسانی که حساب و کتابشان در دسترس دولت است، افزایش یافت. پس علاوه بر بازگشت دلالها باید منتظر صفوف اعتراض مردمی بود که موسسه های غیر مجاز، سرمایه شان را بالا کشیده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات