گذری کوتاه بر مشکلات بزرگ:

رنج کشاورزان و گنج کشاورزی/ حاصل دسترنجی که توسط دلالان به تاراج می رود

نمی توان از برابر این واقعیت فرار کرد که وجود برخی سیاست های نادرست در زمینه کشاورزی و برخی ناهماهنگی های میان مسئولان، کشاورزی و کشاورزان ایران را در آستانه برخی مخاطرات جدی قرار داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات