مسئول کمیته ارتقای فرهنگ کار اتاق بازرگانی اصفهان:

روحیه تولید باید جایگزین شغل‌های واسطه‌گری در اقتصاد کشور شوند

مسئول کمیته ارتقای فرهنگ کار‌، کارآفرینی و کارگروهی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: فرهنگ‌سازی کار در جامعه باید در دستور کار ارگان‌های فرهنگی قرار گیرد و روحیه تولید باید جایگزین شغل‌های واسطه‌گری در اقتصاد کشور شوند.

استاندار اصفهان:

طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان تصویب شد

استاندار اصفهان گفت: با تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان و ابلاغ آن به شهرداری اصفهان با هر گونه دلال‌بازی، رشوه‌گری و واسطه‌گری به شدت برخورد می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات