سود شش هزار میلیارد تومانی واردکنندگان خودرو

با فرض اینکه نرخ سود خالص واردات خودرو در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد ارزش واردات باشد سودی که نصیب واردکنندگان می‌شود ۱۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات