مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان

کاهش ۲۰درصدی گوشت قرمز از دهم خرداد ماه

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: از ۱۰ خرداد به بعد با کشتار دام عشایر، قیمت گوشت قرمز در کشور و اصفهان حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

آخرین اخبار

تبلیغات