نوشتاری از بازار تا سبد خانوار:

تولید داخلی تضمین سلامت اقتصاد کشور در تب واردات بی رویه

بايد دقت کنیم که فرهنگ امروز در اکثر نقاط دنيا به سمت مصرف گرايي سوق مي يابد و کمپاني هاي تجاري براي سود بيشتر به دنبال ايجاد نياز در مردم هستند و گاهي آن ها را درگير داشتن محصولاتي مي کنند که فطرتاً احتياجي به آن نداشته اند.

آخرین اخبار

تبلیغات