با گذشت پنج ماه؛

پرداخت حقوق کارگران پلی اکریل به فراموشی سپرده شده است/ کارگران همچنان در انتظار کمک دولت

در حالی که ۹ ماه از سال ۹۵ می گذرد کارگران شرکت پلی اکریل تنها سه ماه حقوق خود را دریافت کرده اند و پنج ماه را بدون هرگونه حقوق و مزایا روزگار می گذرانند.

آخرین اخبار

تبلیغات