وزیر نیرو

هیچ تصمیم جدی برای واردات آب گرفته نشده است

وزیر نیرو گفت: واردات آب از دیگر کشورها در حال مطالعه است و تا امروز هیچ تصمیم جدی برای واردات آب گرفته نشده است؛ مذاکراتی که در این زمینه صورت می‌گیرد نیز برای تکمیل فرآیند امکان سنجی است.

آخرین اخبار

تبلیغات