طی بیانیه‌ای اعلام شد

تشکل‌های اصولگرای اصفهان لیست جداگانه ارائه نمی‌دهند

سه تشکل اصولگرای جمعیت ایثارگران، جبهه پایداری و رویش نیروهای انقلاب اصفهان طی بیانیه‌ای ضمن تشریح موضع خود پیرامون لیست 5 نفره اصولگرایان اصفهان بر عدم انتشار لیست مجزا تأکید کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات