اقتصاد نود و چهار(10)؛

99 هزار ميليارد تومان وامی كه دردی از واحدهای توليدی دوا نكرد

در صورتی که در 11 ماهه اول 94 بانک‌ها 99 هزار میلیارد تومان وام جدید را به درستی به واحدهای صنعتی اعطا کرده بودند،‌ این حجم عظیم نقدینگی، بايد موجی از رونق در بخش صنعت کشور ایجاد کرده بود.

آخرین اخبار

تبلیغات