فعالیت ۴۰۰ مدرسه علمیه خواهران در کشور/پذیرش خواهران واجد شرایط در حوزه های علمیه

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: حوزه علمیه خواهران استان اصفهان همزمان با سراسر کشور از میان خواهران واجد شرایط طلبه می پذیرد.

معاون‌ ‌بنیاد شهید اصفهان:

۲۰ هزار نفر از ایثارگران اصفهان واجد شرایط دریافت مسکن هستند

معاون‌ ‌بنیاد شهید اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار ایثارگر واجد شرایط دریافت مسکن در سطح استان اصفهان وجود دارد و تأمین بخشی از مسکن ایثارگران ‌در دستور کار قرار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات