حفظ محیط زیست بر همگان واجب شرعی است

حضرت آیت الله العظمی مظاهری مرجع معظم تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان در دیدار با مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: حفظ محیط زیست برای همگان واجب شرعی است و همه ما باید به اندازه وسع و توان خود در حفظ محیط زیست کمک کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات