درس‌گفتار قرآن کریم/ روز دوم

هدف واجب‌شدن روزه ماه رمضان در کلام رهبر انقلاب

تقوا یعنی همین که مواظب رفتار خودتان باشید که خلاف امر و نهی خدا رفتار نکنید. این، معنای تقواست. یک وقت ممکن است سرِ رشته از دست انسان خارج شود و گناهی هم از او سر بزند. مهم این است که شما مراقب باشید و بنا داشته باشید که گناه نکنید. این، آن روحیه‌ی تقواست.

آخرین اخبار

تبلیغات