حدیث روز/

سخن امام سجاد(ع) درباره حق زن بر همسرش

حق زن اين است كه بدانى خداوند عزّوجلّ او را مايه آرامش و انس تو قرار داده و اين نعمتى از جانب اوست.

معروفات فراموش شده؛

ايمان حقيقي در گرو امر به معروف و نهي از منكر

اگر بخواهيم امر به معروف را احيا كنيم، بايد مكتب و روشي عملي و نه صرفاً زباني، در عين حال اجتماعي، نه انفرادي و منطبق بر اصول روانشناسي و جامعه‌شناسي بياوريم.

حجاب درک می‌خواهد

پیش از هر چیز زن و مرد باید بیاموزند که حجاب برای آرامش و زندگی بهتر خودشان مفید است و بعد وقتی این باور در آنها رشد کرد لازم نیست حتی درباره نوع پوشش دستورالعملی صادر شود.

اسرار نماز

اگر خداوند از نماز انسان بی نیاز است، چرا آن را واجب کرده است؟

یکی از ویژگی های خدا، بی نیازی او از هر چیزی است، با این وجود نماز خواندن واجب است و ترک آن عذاب در پی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات