معاون رئیس‌جمهور در اصفهان:

نظام در مبارزه با فساد با هیچ‌کس تعارف ندارد

معاون رئیس‌جمهور ‌گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی نشان داد که نظام در مبارزه با فساد با هیچ کس تعارف ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات