اندر بی اعتمادی جامعه کشتی اصفهان به یکدیگر؛

از آسمان برای کشتی اصفهان رئیس بیاورید

اهالی کشتی اصفهان بر روی هیچ گزینه ای به توافق نمی رسند و هر گزینه ای که سکان هیات کشتی استان را بر عهده بگیرد، مخالفانش بیشتر از موافقانش خواهند بود و طبیعی است که در این وضعیت کشتی اصفهان رنگ آرامش و پیشرفت را نخواهد دید.

آخرین اخبار

تبلیغات