نقدی بر ثبت نام روسای هیات‌های کشتی و دوومیدانی برای ریاست هیات فوتبال؛

نقصان قوانین ورزش، به نفع جاه طلب هاست

ثبت نام روسای هیات های دوومیدانی و کشتی استان اصفهان برای ریاست هیات فوتبال را می توان دلیل مشخصی بر سکوت قانون و نامشخص بودن دستور العمل هیات های ورزشی دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات