وزیر نیرو:

تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‎آبی با حضور ۴ وزیر

وزیر نیرو گفت: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی پس از دو ماه کار دستگاه‌های مرتبط با آب و همکاری برخی استانداران فعال شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس

شرایط افزایش قیمت آب،برق وگاز مصرفی مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: اعمال افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی فقط به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران امکانپذیر است.

آخرین اخبار

تبلیغات