مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

هیئت های ورزش استان نقش نظارت را به کار برند/ برنامه ریزی و انجام کارها بر عهده هیات شهرستان اصفهان است

جلسه گرده همایی روسا، دبیران و نواب ریئس هیات های ورزشی شهرستان اصفهان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در تالار افتخارات اصفهان برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات