نظارت به همراه خواب تابستانی؛

برجامی که همه می‌گویند نقض شده و هیئت نظارتی که همچنان ساکت است

با توجه به اهمیت برجام و همچنین اجرای این توافق، جالب آن است که همه مسؤولین در ایران می‌گویند برجام نقض شده و حتی اعضای هیئت نظارت بر برجام صراحتا از عبارت نقض استفاده می‌کنند ولی هیئت نظارت بر اجرای برجام نه عکس‌العملی نشان می‌دهد و نه گزارشی به مردم.

رسایی و کامران کاندیدای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات شدند

در ادامه جلسه علنی سه شنبه 1 مهر محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رییسه مجلس اعلام کرد: سیدمحمود نبویان نماینده تهران، حمید رسایی نماینده تهران و حسن کامران نماینده اصفهان از طرف کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات