توقیف یک رسانه در دقیقه ۹۰

هفته‌نامه «۹ دی» به مدیرمسئولی «حمید رسایی» از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

آخرین اخبار