امینی خبر داد

کاهش مصرف آب غیرخانگی اصفهان/ سرانه خانگی ۱۶۰ لیتر

مدیرعامل آبفا استان اصفهان گفت: در سال جاری ترویج مصرف بهینه آب تأثیر بسزایی میان مشترکان پرمصرف صنعتی داشت و بر این اساس شاهد کاهش چشمگیر مصرف آب غیرخانگی اصفهان بودیم.

آخرین اخبار