رئیس هیأت بولینگ استان اصفهان:

افزایشی در نرخ بولینگ نداشتیم/ هزینه یک ساعت بازی 70 هزار تومان

رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان با بیان این‌که قیمت بازی‌های بولینگ و بیلیارد استان اصفهان در سال 97 هنوز تغییری پیدا نکرده است، گفت: هزینه استفاده از یک خط بولینگ به ازای هر ساعت 75 هزار تومان است.

آخرین اخبار