شهردار اصفهان:

مناطق جنوبی و شمالی اصفهان با کمبود مراکز فرهنگی مواجه است

شهردار اصفهان گفت: در شهر اصفهان رصدخانه فرهنگی احداث کردیم که محور آن شهرداری است و تمام مأموریت‌های فرهنگی دستگاه‌های مختلف را احصا می‌کند و در این رصدخانه هم راستا می‌شود؛ اگر هیأت‌ها هم بتوانند در همین جهت حرکت کنند یک هم‌افزایی ایجاد می‌شود.

معاون درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی

ویزیت رایگان پزشکان بسیجی و اعزام تیم‌های پزشکی در دهه محرم

معاون درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی از برپایی ایستگاه‌‌های سلامت در هیأت‌های مذهبی و ویزیت متخصصان اطفال با عنوان ویزیت از شیرخوارگان حسینی خبر داد و گفت: ویزیت رایگان پزشکان بسیجی و اعزام تیم‌های پزشکی در دهه محرم انجام ‌می‌شود.

آخرین اخبار