کارشناس نرم‌افزار عنوان شد؛

جلوگیری از هک وای فای و مقابله با نرم‌افزار دامپر

یکی از کارشناسان نرم‌افزار شهرستان گرمه گفت: با ورد به بخش تنظیمات مودم adsl و غیرفعال سازی گزینه WPS به‌راحتی می‌توان مودم خود را در برابر نفوذ هرگونه نرم‌افزاری ایمن ساخت.

آخرین اخبار