مدیرعامل انجمن اوقات فراغت:

سازمان اوقات فراغت کار موازی انجام نمی‌دهد/ انجمن اوقات فراغت بازوی نهادهای دولتی

مدیرعامل انجمن اوقات فراغت کشور گفت: سازمان اوقات فراغت کار موازی انجام نداده و سازمان تنها بازوی مشورتی برای نهادهای دولتی است و امیدوارم در این راه با کمک مسئولان استانی و کشوری موفق شویم.

آخرین اخبار