توهین بی شرمانه به ایرانیان در کاریکاتور روزنامه الریاض عربستان

روزنامه الریاض چاپ عربستان سعودی در کاریکاتورهای شماره امروز خود به صورت بی شرمانه ای به ایرانیان و حکومت ایران توهین کرده است.

آخرین اخبار