حجت الاسلام دکتر ارزانی در کنار دیگ سمنو

حجت السلام دکتر ارزانی گفت : اگر کسی با صداقت کنار دیگ سمنو آید و تلاش کند که این قبیل مراسمات در راستا و هدف خدایی بر گزار شود قدمش صدق است.

آخرین اخبار