عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان مغایر مصوبه مجلس است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه اخیر هیئت دولت درباره افزایش حقوق کارمندان شاهد قانون‌گریزی از سوی دولت هستیم.

آخرین اخبار