شهردار اصفهان:

همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی در اصفهان، الگویی برای دنیا است

شهردار اصفهان گفت: همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی در اصفهان، الگویی برای دنیا بوده و ما باید کاری کنیم که این همزیستی در جهان وجود داشته باشد.

رهبر ارامنه جهان: اصفهان الگوی همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان توحیدی است

رهبر ارامنه جهان گفت: اصفهان بهترین الگو برای همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان توحیدی در بین کشورهای اسلامی است.

آخرین اخبار