یارمحمدیان:

طرح تحول سلامت همزمان با اجرا در اصفهان به نقد گذاشته شد

رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طرح تحول سلامت همزمان با اجرا دراصفهان از اردیبهشت‌ماه امسال به نقد گذاشته شد.

آخرین اخبار