روایتی از زندگی شهید مدافع حرم محمد جواد قربانی

شهید مدافع حرمی که قبر خود را قبل از شهادت نشان داد/به مردم بگو فقط اطاعت محض از رهبری و پشتیبانی از ولایت فقیه

به مردم ایران بگویید مطیع محض فرامین حضرت آقا باشید و این را بدانید هیچ کس همانند رهبر عزیز انقلاب نمی تواند چنین مقتدرانه و حکیمانه از یک سو ایران را از گزند دشمنان حفظ کند و از سوی دیگر با یک سخنرانی آن چنان وحشتی را در دل دشمن ایجاد کند که فقط با بردن نام نیرو های ایرانی دشمن فرار را بر قرار ترجیح دهد.

آخرین اخبار