شمارش معکوس برای اجرای فرمان رهبری

حالا حدود 20 روز از فرمایش رهبر انقلاب برای همدلی و همزبانی دولت و ملت گذشته و شمارش معکوس برای اجرای این فرمان مهم شروع شده است.

آخرین اخبار