وقتی دستاوردهای مختلف اقوام، مایۀ مباهات کل منطقه می شود؛

رشد و تعالی قومیت های شرق اصفهان، در گرو هم­دلی و هم­گرایی

دستاوردهای مختلف اقوام در یک منطقه مایۀ مباهات و افتخار همۀ مردم منطقۀ خواهد بود و وجود نقایص و کاستی ها نیز رسالت همۀ اقوام آن منطقه را دو چندان می کند.

مسوول ستاد انتخابات جامعتین استان اصفهان مطرح کرد:

«همدلی و همزبانی، انتخابات همگانی» شعار جامعتین اصفهان برای انتخابات خبرگان

حجت الاسلام محمدرضا صالحیان گفت :دمُکراتیک ترین کشور با برگزاری این همه انتخابات ها ایران است که امام راحل در بدو پیروزی با رای آری یا خیر برای تشکیل نظام آنها را کلید زدند و به مورد انتخاب مردم گذاشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

خشکسالی‌های مالی گریبانگیر آموزش و پرورش شده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طی دو سال گذشته خشکسالی‌های مالی گریبانگیر آموزش و پرورش استان شده است به طوری که تا به حال بی‌سابقه بوده است.

آخرین اخبار