هیس! نه به ترحم؛

همدلی یعنی، قوت گرفتن منطق از احساس/ بیایید همدل باشیم

همدلی یعنی گاهی خدا با همه عظمتش بخواهد در کوچه پس کوچه های زندگی با دست های تو دست دیگر بندگانش را بگیرد و همدردی یعنی انتشار بوی بنفشه بر ته کفشی که لگدمال شده است‌‌‌.

آخرین اخبار