عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد:

نسلی بی تفاوت به دین و ملیّت، نتیجه اجرای سند۲۰۳۰/ ایجاد زمینه اختلال هویت جنسی و همجنس گرایی در این سند

حجت الاسلام مهکام گفت: وجود نگاه‌های سکولار، اومانیستی و برابری جنسیتی، زمینه ایجاد مسائل دیگر از جمله مسائل و رفتارهلی فمینیستی، همجنس گرایی و اختلال هویت جنسی را به همراه خواهد داشت.

آخرین اخبار