حتی همجنسگرایان یهودی هم از غیریهودی‌ها برترند

«الی بن داخان» به روزنامه عبری‌زبان «معاریو» گفته است به عقیده او یهودیان همواره از غیریهودیان برترند، حتی اگر این یهودی یک همجنسگرا باشد.

آخرین اخبار