به مناسبت روز دختر برگزار می شود؛

همایش پیاده روی بانوان چادر سفید ورزنه

همزمان با دهه کرامت و مناسبت روز دختر، همایش پیاده روی بانوان ورزنه ای با شکوه خاص برگزار می شود.

آخرین اخبار