همزمان با عید غدیر:

همایش پیاده روری خانوادگی در تودشک

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهر تودشک با حضور خانواده های این شهر برگزار می شود.

آخرین اخبار