همزمان با عید غدیر:

شرکت خانواده های تودشکی در همایش بزرگ پیاده روی عید غدیر

همایش پیاده روی خانوادگی با حضور مردم شهید پرور شهر تودشک برگزار شد.

آخرین اخبار