همايش هيات مذهبي بخش بن رود ورزنه برگزار شد

مسئول سازمان تبليغات اسلامي شهر ورزنه گفت: در ایام محرم همه باید شور و شعور مردم را به اهل بیت تقویت کنند.

آخرین اخبار