امام جمعه اصفهان:

هر کاری برای زیبایی شهر انجام شود باز هم کم است

امام جمعه اصفهان گفت: هر کاری برای زیبایی شهر و رفع معایب و کاستی ها انجام شود باز هم کم است.

آخرین اخبار