مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

اصفهان رتبه اول مصرف گازوئیل کشور را دارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با این که نفت کوره از نیروگاه‌ها حذف شد همچنان شاهد آلودگی هوای اصفهان هستیم، چرا که اصفهان همچنان رتبه اول مصرف گازوئیل کشور را دارد.

آخرین اخبار