در شهر زیار:

همایش بسیج و مساجد شرق اصفهان برگزار شد

فرمانده بسیج براآن جنوبی گفت: تعامل بسیج و مساجد با محوریت جذب جوان از اهداف همایش مشترک ائمه جماعات و فرماندهان شرق اصفهان بود.

آخرین اخبار