تصاویری که یادگار خواهد ماند:

اقتدار فرمانده هان بسیج شرق اصفهان از دریچه ی دوربین خبرنگار هرندی

پیشکسوتان و فرماندهان بسیج شرق اصفهان در همایشی صمیمانه در شهر هرند حضور یافتند.

آخرین اخبار