همزمان با روز علی اصغر(ع):

همایش شیرخوارگان در مزرعه شور برگزار شد/ تصاویر

همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه حضرت زهرای مزرعه شور از توابع کوهپایه برگزار شد.

آخرین اخبار